Stavební

 • Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě
 • Provádění stavby
 • Skutečného provedení stavby
 • Stavební úřad
 • Bourací práce
 • Vydání rozhodnutí o umístění stavby
 • Vydání rozhodnutí o umístění liniové stavby technické infrastruktury
 • Vydání rozhodnutí o umístění stavby dráhy
 • Vydání rozhodnutí o umístění stavby dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace
 • Vydání rozhodnutí o změně využití území
 • Vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
 • Vydání společného povolení
 • Vydání společného povolení liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů
 • Ohlášení stavby uvedené v 104 odst 1 písm a až e stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení

  Popis odboru

  Formuláře

  Dokumenty

  Kontakty

  Objednat na úřad

  Úřední hodiny

  Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.