Obchodní podmínky

13. 12. 2018 Admin Datron

1. Provozovatel

Obchodní podmínky a reklamační řád blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele a uživatele (občana). Provozovatelem je Obec Bílovice nad Svitavou, Těsnohlídkovo náměstí 1000, 664 01 Bílovice nad Svitavou, IČO: 00281581. E-mail: podatelna@bilovice-nad-svitavou.cz, tel.: 565 351 111.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

2. Základní informace

Vítejte na Portále Občana obce Bílovice nad Svitavou. Na tomto portále můžete provést platbu poplatku za komunální odpad nebo za psa on-line platební kartou nebo rychlým platebním tlačítkem prostřednictvím platební brány GP webpay.

3. Způsob platby 

Platby prostřednictvím platební brány GP webpay (on-line platba platební kartou nebo platebním tlačítkem) probíhají po přesměrování na zabezpečené servery poskytovatele platební brány. Pokud platíte platebním tlačítkem, přihlásíte se do svého internetového bankovnictví, kde najdete všechny platební údaje vyplněné a platbu potvrdíte. Při platbě kartou opíšete údaje z karty a ty taktéž potvrdíte. Městu Bílovice nad Svitavou nejsou předávána žádná citlivá data týkající se prováděné platby (číslo karty, CVV kód), kromě informace o úspěšnosti či neúspěšnosti provedené platby.

4. Reklamační řád

Poplatník je v případě reklamace povinen o tom písemně (e-mailem) informovat provozovatele. V takovém oznámení popíše co nejpodrobněji důvod reklamace. Provozovatel jej do tří pracovních dnů bude informovat o dalším postupu ve vyřizování reklamace. V ostatním se reklamace řídí platnými zákony.

5. Ochrana osobních údajů

Provozovatel obchodu se tímto zavazuje, že osobní údaje poplatníka nepoužije k jiným účelům, než je identifikaci platby poplatku, zejména se pak zavazuje, že tyto údaje nepředá třetí osobě, a to v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Informace o nájemcích jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Bez výslovného souhlasu poplatníka nakládá provozovatel s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5. 

6. Podmínky používání webových stránek

Provozovatel neodpovídá za správnost, aktuálnost a úplnost obsahu těchto stránek.  Obsah a podoba internetové prezentace může být měněna bez předchozího upozornění. Informace na těchto stránkách jsou poskytovány bez záruky, chyby jsou vyhrazeny.

Provozovatel stránek neodpovídá za jakékoli škody vzniklé ve spojitosti s používáním stránek, ani za škody vzniklé z důvodu částečné nebo úplné nefunkčnosti těchto stránek.

7. Ostatní ujednání

Provozovatel neodpovídá za špatně provedenou platbu, kterou občan provede, jsou-li u daného předpisu platby uvedeny veškeré správné informace a parametry. Volba vhodné platební metody a vhodných parametrů platby je ovlivněna požadavky konkrétního občana. Občan nese za výběr platební metody a vyplněné parametry platby plnou zodpovědnost.


Tento článek se nálézá na serveru Portal Občana (https://obcan.bilovicens.cz:443/obcan/).

SDÍLET NA FB   SDÍLET NA TWITTER
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.