Sociálně-právní ochrana dětí

18. 02. 2019 Admin Datron

Výkon sociálně-právní ochrany dětí

Obecní úřad Bílovice ad Svitavou  nemá zaměstnance, v jehož náplni práce je zajišťování sociálně-právní ochrany dětí. Za výkon sociálně-právní ochrany dětí odpovídá starosta, v době jeho nepřítomnosti místostarosta, a to v úředních dnech, tj. pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hod v kanceláři č. 07 v přízemí. Jedná se o bezbariérový prostor, který umožňuje vjezd osoby na invalidním vozíku i rodičů s dětmi v kočárku.

Starosta obce je v kontaktu s orgánem sociálně-právní ochrany obce s rozšířenou působností Šlapanice, kde je výkon agendy zajištěn každý den v provozní době úřadu a mimo pracovní dobu systémem dosažitelnosti.

 

Podle ustanovení § 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje obecní úřad jako orgán sociálně-právní ochrany:

 • ochranu práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu
 • ochranu jeho oprávněných zájmů a jmění
 • činí úkony směřující k obnovení narušených funkcí rodiny.

 

Obecnímu úřadu vyplývají povinnosti vztahující se k péči o rodinu a děti s trvalým pobytem v územní působnosti úřadu jako správního orgánu, stejně jako povinnost zajistit neodkladnou pomoc dítěti, které se na území obce ocitne bez péče přiměřené jeho věku a trvalý pobyt v obci nemá.

 

Orgány sociálně-právní ochrany dětí:

 • krajské úřady
 • obecní úřady obcí s rozšířenou působností
 • obecní úřady
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí
 • Úřad práce ČR a jeho krajské pobočky

Sociální pracovnice OPD

Oddělení péče o děti

Jak a kam se obrátit:

 • Městský úřad Šlapanice, pracoviště Opuštěná 9/2, PSČ 656 70 Brno, II. poschodí, kanceláře č. 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 332, 334 a 334a - dle správních obvodů obcí

Co musíte předložit:

 • občanský průkaz
 • rodné listy dětí

Poplatek:

 • bez poplatku

Vyřízení:

 • bezodkladně, případně do 30 dnů od upozornění

 

Kurátor pro mládež OSP – MěÚ Šlapanice, Brno, Opuštěná 9/2

Oddělení sociální prevence - kuratela

Jak a kam se obrátit:

 • Městský úřad Šlapanice, pracoviště Opuštěná 9/2, PSČ 656 70 Brno, II. poschodí, kanceláře číslo 327, 328, 329 a 330 - dle správních obvodů obcí

Co musíte předložit:

 • občanský průkaz
 • rodné listy dětí

Poplatek:

 • bez poplatku

Vyřízení:

 • bezodkladně, případně do 30 dnů od upozornění

Tento článek se nálézá na serveru Portal Občana (https://obcan.bilovicens.cz:443/obcan/).
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.